ADAPT
+31 168 - 405 147    /    06 - 215 208 94 (Marco) 06-504 352 97 (Ingrid)    /    marco@trainenbijadapt.nl

Marco Hoetelmans

Mijn naam is Marco Hoetelmans 
Ik ben van beroep politieman in de functie van docent geweldsbeheersing  en fysieke vaardigheden (IBT) bij de Politie regio Rotterdam. Daarnaast ben ik fysiek trainer & eigenaar van Adapt.

Ik heb gekozen voor de naam ADAPT
uit fascinatie voor het aanpassingsvermogen van ons lichaam. Want daar draait het allemaal om in fysieke training…adaptatie.

De trainingen van Adapt zijn anders
dan je in een reguliere sportschool zult vinden. Dat komt omdat ik - zoals de meeste trainers - eigenwijs ben. Maar het komt vooral doordat ik veel rond heb gekeken in de fysieke trainingswereld en daarom veel inspiratie en onorthodoxe kennis en ervaring heb opgedaan. Ik maak gebruik van de kennis en inzichten van veel verschillende trainers en sportwetenschappers van over de hele wereld zonder voorkeur voor een sport of discipline. Trainingsmethoden, trainingsvormen, belastingvormen en oefenstof van de ene sport kunnen immers een grote aanvulling zijn voor een geheel andere discipline. Zo kan het prestatievermogen van een kyokushinkai karateka een behoorlijke boost krijgen door elementen uit het American Football te implementeren in de trainingen. De basis van Adapt is de combinatie van voornoemde visies en inzichten. Deze vul ik voortdurend aan met mijn eigen visie, gedachten, ervaringen en creativiteit op het gebied van fysieke training.

Wat de trainingen van Adapt uniek maakt 
is dat ik de trainingsleer zó toepas dat daarmee wordt afgedwongen dat het lichaam zich aanpast. We vrágen bij Adapt niet of het lichaam zich wil aanpassen maar we éisen het van het lichaam. Daarvoor moet je als sporter met een doelstelling uiteraard wel de mindset hebben om deze trainingen vol overgave te doorstaan. Van de recreatieve sporter verwachten we vooral inzet, omdat er geen belangen op het spel staan. 


Ik ben blijvend op zoek naar verbetering en uitbreiding
van alles wat met fysieke training te maken heeft. Variatie in o.a. oefenstof en -materialen is één van de belangrijkste tools die je als trainer kunt inzetten om het lijf te dwingen zich aan te passen, maar vooral ook om de sporter gretig te houden. Adapt heeft daarom een uitzonderlijk grote diversiteit aan trainingsmiddelen. Niet alleen de reguliere die je elders ook tegenkomt, maar ook trainingsmiddelen die door mij zelf zijn gemodificeerd, ontworpen en gemaakt om bepaalde trainingseffecten te kunnen realiseren. Onder verbetering van mijzelf als trainer valt ook dat ik geschoold en ervaren ben om sporters beter te laten functioneren. Dat doe ik door disfuncties in het bewegingsapparaat weg te nemen. De sporter wordt mobieler en gaat beter bewegen. Ik maak daarbij gebruik van:

- triggerpointtherapie
- mylogenics activation, release en rehab
- stretchingmethodes
- mobiliseringstechnieken m.b.v. elastobanden, rollers, ballen, enz.

Het ontstaan van Adapt
Als sporter van verschillende sportdisciplines was ik zeer gedreven maar helaas niet gezegend met overdreven veel aanleg. De beste zijn was niet voor mij weggelegd. Om te proberen toch zo ver mogelijk te komen, verdiepte ik mij al vroeg in de verschillende trainingsmethodieken en voedingsstrategieën. Als ik de aanleg niet had, kon ik dat misschien compenseren door heel efficiënt en effectief te trainen en te eten. Dit resulteerde voor wat betreft de krachtsport in kleine en wat grotere persoonlijke successen. Hierdoor aangemoedigd en met de wil om alles te willen weten over het tot aanpassing dwingen van het lichaam, ben ik opleidingen en cursussen gaan volgen op het gebied van sporttraining, sportverzorging, sportvoeding en revalidatie. Na een kleine 10 jaar te hebben rondgezworven in de sportmassage- en sportverzorgingswereld kreeg ik steeds vaker het verzoek om trainingsplanningen te ontwerpen of adviezen te geven aan mensen die een fysieke prestatieverbetering wilden realiseren of revaliderend waren na een opgelopen blessure. Hierdoor gestimuleerd en het feit dat ik het vak van kracht-, conditie- en hersteltrainer officieel wilde uitoefenen, besloot ik mij in 2000 te laten inschrijven in het handelsregister van de Kamer van koophandel met de handelsnaam Adapt.


Downloads:
 CV Marco Hoetelmans